ابوالقاسم كريمي

درباره وبلاگ

صلح طلب_طرفدار آشتی ملی_بیش فعال مستقل محیط زیست_کنشگراجتماعی_شاعر_معتقد به فرضیه گایا

ابوالقاسم كريمي

شعرعریان ترس/ابوالقاسم کریمی

دوشنبه بیست و هفتم 1 1397 16:28

هوا سرد است و من عریان ترسم


درون مسلخ زندان ترسم


منِ ویران شده در سیل اندوه


گرفتار تب ِ سوزان ترسم


(0) نظر
X